PLANCHA BLANCA SPGLASS 4' x 8' x 1/2"
RD$ 1,416.53 RD$ 1,416.53 1416.53 DOP
PLANCHA MORADA e2XP 4' x 8' x 1/2"
RD$ 1,554.00 RD$ 1,554.00 1554.0 DOP
PLANCHA SECUROCK 4 x 8 x 1/2
RD$ 1,160.25 RD$ 1,160.25 1160.25 DOP
PLANCHA CEMENTO DUROCK 1/2 x 4 x 8
RD$ 1,892.10 RD$ 1,892.10 1892.1000000000001 DOP
PLANCHA DENSGLASS 4 X 8 X 1/2" GP
RD$ 1,457.84 RD$ 1,457.84 1457.84 DOP
PLAFON FIBROCEL GALAXY TERMO 2x4
RD$ 216.91 RD$ 216.91 216.91 DOP
PLANCHA CEMENTO PERMABASE 4' X 8' X 1/2"..
RD$ 2,073.75 RD$ 2,073.75 2073.75 DOP
PAPEL DECORATIVO 0.53MTS x 10MTS (JY11605)
RD$ 559.32 RD$ 559.32 559.32 DOP
PAPEL DECORATIVO 0.53MTS x 10MTS (JY11606)
RD$ 559.32 RD$ 559.32 559.32 DOP
PAPEL DECORATIVO 0.53MTS x 10MTS (YS10601)
RD$ 559.32 RD$ 559.32 559.32 DOP
PAPEL DECORATIVO 0.53MTS x 10MTS (WA40305)
RD$ 559.32 RD$ 559.32 559.32 DOP
PAPEL DECORATIVO 0.53MTS x 10MTS (WA40401)
RD$ 559.32 RD$ 559.32 559.32 DOP
PAPEL DECORATIVO 0.53MTS x 10MTS (ST60503)
RD$ 559.32 RD$ 559.32 559.32 DOP